• Welcome Visitor! Please take a few seconds and Register for the forum. Even if you don't want to post, you can still 'Like' and react to posts.

title 13

Jeffreyfiews

New member
Retired Law Officer
Towing & Recovery
Bivi6F Thanh Gao Lut Cha Bong (Hu 250g) Ngu Coc Dinh Duong An Vat Tot Cho Giam Can
Thanh Gao Lut Cha Bong (rong bien) Bivi6F la mot trai nghiem do an moi la, dac sac va tot cho suc khoe. Chat xo trong gao lut tao cam giac nhanh no, lau doi, han che cam giac them an. Phoi hop cung cac loai hat ngu coc dinh duong va cha bong (rong bien) thom ngon. Tu do tao ra mot san pham ngon mieng, day du duong chat va ho tro giam can.

Nguyen Lieu: Gao lut, hanh nhan, hat dieu, hat bi xanh, cha bong, (rong bien) mach nha...
Ly do luon chon thanh gao lut cha bong BiVi6F mang theo du lich:
- Chua nhieu khoang chat va vitamin giup can doi dinh duong, tot cho suc khoe. San pham Bivi6F bo sung chat dam va chat xo phu hop cho nguoi dang an kieng.
- 100% thanh phan thien nhien, 100% huong vi tu nhien phu hop cho moi lua tuoi, moi doi tuong: nguoi dang an kieng, nguoi an chay, phu nu co thai va dang cho con bu…
- Duoc dong goi thanh tung tui nho tien loi khi su dung va tiet kiem toi da thoi gian cho nguoi ban ron, tap gym, choi the thao, van dong ngoai troi… De dang su dung khi mang di lam, hop mat, du lich, picnic, an vat cong so hay lam qua tang nguoi than, ban be…
 
Top